Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

LY, kisded alakban ly, huszadik betü a magyar ábéczerendben. Az öszvetett vagyis elegyhanguak egyike, kiejtve a keményebb l-nek lágyított módosulata, az l és j hangok legszorosabb egybeolvadásából alakulván, honnan a hanyag kiejtésben majd l-vel, majd j-vel cseréltetik fel, mint: gólya góla, gója; go lyó, goló, gojó; folyó, foló, fojó; galy, gal, gaj; veszély, veszél, veszéj; dagályos, dagálos, dagájos, stb. Az ily hangoztatást müvelt beszédben, nevezetesen szószéken, szinpadon helyeselni nem lehet. E mássalhangzóval kezdődő gyökszó csak kettő van nyelvünkben: lyány, mely inkább tájdivatos a szokottabb leány helyett, és lyuk, máskép lik. Ellenben fölös számmal eléfordúl 1) mint középképző, ú. m. boglya, béklyó, csáklya, csereklye, csermelye, cseplye, csoroszlya, csobolyó, dereglye, derelye, furulya, gödölye, gólya, gomolya, gombolyag, gömbölyü, hályog, hólyag, imolya, kopolya, korcsolya, keselyű, kuruglya, mereklye, máglya, nyavalya, nyoszolya, nyoszolyó, polyva, pólya, szugolya, tályog, vályog stb. 2) némely gyökszók végén: boly, foly, galy, hely, moly, mély, súly, sülly, 3) igékből származott nevek képzőjiben: akadály, aszály, bögöly (bökő), fogoly, kopály, osztály, szegély, szipoly, veszély, s ez újabbkori alkotásuakban: aggály, borzadály, engedély, függély, hatály, lakály, rejtély, sirály, szabály, szenvedély, vetély. stb. 4) névgyökökből alkotott nevek képzőjiben: ally, czikkely, guzsaly, gőböly, hüvely, kesely, körtély, lapály, pehely, sertély, seregély, székely, szapoly, szugoly, személy, terepély, Verebély, s ezen újabb koriakban: beszély, erély, estély, eszély, egély, kedély, kétely, szeszély stb. Ide tartozik az önálló mi gyökből képzett: mily, 5) elavult vagy elvont gyökökből származott nevek képzőjiben: apály, bagoly, csekély, dagály, fekély, gomoly, görvély, homály, hovály, hömpöly, harkály, karvaly, komoly, konkoly, köpöly, kevély, nadály, ragály, segély, negély, sordély, viszály, továbbá a me, i, o elvont gyökökből eredt: mely, ily, oly. 6) Kölcsönzött idegen szókban az l, r, és n változata, ú. m. bokály, borbély, bordély, Drinápoly, fertály, Gergely, karabély, kristály, Keresztély, kvártély, Károly, kastély, Mihály, mordály, muskatály, légely, Nápoly, persely, sindely, sámoly, tarsoly, tégely, stb.